Disclamer - Kweker van Gouldamadines

Contact
Welkom op de website
Kweker van Gouldamadines
Ga naar de inhoud
Webmaster
Martin Versteeg
Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en gestreefd wordt naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs elektronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de door ons op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Verwijzing
Een aantal links (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan ons worden beheerd en waarover wij geen controle hebben. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, dragen wij dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.
© Kweker van Gouldamadines Papendrecht 2022 alle rechten voorbehouden
Bijgewerkt: 03-01-2022
Terug naar de inhoud